Praktische informatie

Tarieven

Voor 2024 heeft de praktijk een contract afgesloten met Menzis (Ander Zorg, Hema, Dink Dink) , Achmea (zilveren kruis, FBTO, De Friesland, interpolis, ProLife), ASR, Salland zorgverzekeraar, CareSQ en OWM. 

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contract. Dit betekent voor jou als client dat je zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van je declaraties bij je zorgverzekering. Heb je een naturapolis dan vergoedt uw zorgverzekeraar tussen de 60 tot 80 % van de behandeling. Bij een restitutiepolis krijg je 90 tot 100% vergoed. Het wettelijk eigen risico (385 euro) moet je altijd zelf betalen, onafhankelijk van welke soort polis je hebt. Ik hanteer de door de NZA vastgestelde tarieven (Ambulant kwaliteitstatuut sectie II, gezondheidszorgpsycholoog) van 161,46 euro voor een behandelgesprek van 45 minuten en 183,44 voor een intakegesprek van 60 minuten (de intakefase bestaat doorgaans uit 2 gesprekken). Het is belangrijk dat je je voor aanvang van het traject goed laat informeren over de vergoeding door jouw zorgverzekeraar. Hier vind je het vergoedingenoverzicht 2023.

Ik werk ook vanuit 1NP, via deze weg is er contract met alle zorgverzekeraars.  

Behandeling

Na aanmelding volgt er een telefonische screening waarin kort de klachten en een aantal praktijkzaken (vergoeding, verwijzing, wel of niet passend bij mijn praktijk) besproken worden. Daarna volgen een intakegesprek en een adviesgesprek waarin ik mijn behandeladvies met je bespreek. Als je je daarin kan vinden zal de behandeling starten. Ik bied individuele behandeling aan  volwassenen en studenten bij o.a. angst en paniek, dwangklachten, depressie, en trauma. 

Exclusiecriteria (wat ik niet behandel)

Zijn de klachten ernstig, dan verwijs ik je (terug) naar je huisarts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een forse depressie, suïcidaliteit, agressieproblemen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek of psychotische klachten. Ook heb ik geen expertise op gebied van ASS en AD(H)D. Ik bied geen engelstalige behandeling.

Wachttijd

Er is momenteel geen plek voor een nieuwe client. 

Crisis

Vita Psychologie heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dien je contact op te nemen met je huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden). 

Scroll naar boven